"We are not able to direct the wind, but we can learn to adjust the sails "                                                                                                        

Ineke Roest

2009                                     Ineke Roest Management en Advies

2006-2008                           Heijmans Infrastructuur

2005-2006                           Bouwend Nederland

1991-2005                           Algemeen Verbond Bouwbedrijf

1987-1991                           Stichting voor Economisch Onderzoek/Universiteit van Amsterdam

1984-1989                           Planologie & Demografie/Universiteit van Amsterdam

1987-1989                           Bestuurskunde/Universiteit van Amsterdam

 

Achtergrond
Sinds het begin van de jaren negentig ben ik werkzaam in de bouw- en infrasector. Gestart met economisch onderzoek op het terrein van woningbouw, bedrijfsterreinontwikkeling en infrastructuur ben ik via de brancheorganisaties Algemeen Verbond Bouwbedrijf en Bouwend Nederland terecht gekomen op het scheidsvlak politiek, bestuur en bouwbedrijven. De behartiging van bouwbelangen en in het bijzonder de politieke lobby rond grote infrastructurele/bouwprojecten en wetgeving hebben geruime tijd mijn aandacht gehad. In mijn laatste functie ben ik verantwoordelijk geweest voor de voorbereiding en implementatie van nieuw strategisch beleid, commercie/accountmanagent en conceptontwikkeling.
In 2009 heb ik het initiatief genomen om het bureau Ineke Roest Management en Advies te starten. Analytisch inzicht, zakelijke nuchterheid en de continue drive tot vernieuwing en innovatie zet ik in om voor kortere of langere tijd mensen, afdelingen en organisaties te enthousiasmeren. Mijn uitdaging is om bezieling en bevlogenheid over te brengen en telkens mensen op positieve wijze te stimuleren. Daar waar nodig maak ik in mijn projecten gebruik van een uitgebreid netwerk van relevante bedrijven en instellingen.

Disciplines =I3CA
De I staat voor interim management. Het gaat om tijdelijke waarneming van functies met eindverantwoordelijkheid in beleid- en beheersmatige zaken. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en doorvoeren van nieuw organisatiebeleid (structuur en/of cultuur). Maar het kan ook gaan om tijdelijke toevoeging van specifieke knowhow aan een bestaande afdeling of organisatie.
De 3C´s staan voor conceptontwikkeling, commercie en communicatie.
Concepten ontwikkelen doe je niet alleen, maar samen met anderen. Ik mobiliseer de juiste mensen–binnen maar ook buiten de organisatie- en genereren ideeën en nieuwe concepten. In teamverband werken we deze concepten uit en maken een businessplan.
Commercie betekent weten wie de klant is en wat zijn (latente) behoeften zijn. Ik help organisaties bij het opzetten van het accountmanagement en de inbedding van commercie binnen de organisatie. Maar ook het werven van nieuwe klanten voor de organisatie behoort tot de mogelijkheden.
Vaak zeggen mensen “communiceren is een vak apart”. Dat is het ook. Maar hoe onderscheidt een organisatie zich van zijn concurrenten? Op basis van missie en strategie van de organisatie maak ik een communicatieplan en voer dit uit. Waarbij het belangrijk is om vooral inventief om te gaan met de beschikbare middelen.
De A staat voor strategisch advies over de koers van de organisatie. De bouw is sterk conjunctuur gedreven. De economische ontwikkeling heeft - al dan niet met vertraging- gevolgen voor de bedrijfsvoering. Waar willen we over 5 jaar staan? Verkopen wij dezelfde producten en diensten? Of moet het roer worden omgegooid? Ik maak een analyse van het huidige portfolio, de concurrenten en trends/marktontwikkelingen. Om vervolgens met directie en management van de organisatie diverse scenario’s te ontwikkelen en strategische keuzes voor te bereiden.

Werkwijze
In mijn aanpak staan twee kernbegrippen centraal: verbinden en ‘keep it simple’.

  • Verbinden. Ineke Roest Management en Advies gelooft in verbinding. Ik werk niet voor, maar altijd samen met mensen in organisaties. Ik schakel. Tussen mensen. Tussen mensen en ideeën. Tussen bedrijven en klanten.
  • Keep it simple. Ineke Roest Management en Advies gelooft in eenvoud. Ik ga geen ingewikkelde constructies verzinnen, als de oplossing simpel kan zijn. Ik ga geen onnodige wegen bewandelen als de koers duidelijk is. Ik ga organisaties geen problemen aanpraten, die er niet zijn.

Klanten
Overheden, semi-overheden, bedrijfsleven, stichtingen en particuliere instellingen behoren tot de opdrachtgevers van Ineke Roest Management en Advies. In 2009 ben ik o.m. werkzaam voor Stichting Bouwreflectie en Heijmans Infra Techniek.

T: 06-83257605          E: inekeroest@live.nl           KvK nummer: 27330878